logo
ORARREVISTA ȘCOLII

ÎMPREUNĂ ÎNVINGEM DISTANŢELE!

TIPUL DE PROIECT: judeţean (aprobat în CAEJ 2018, poziţia 96 )
INSTITUŢIA COORDONATOARE: ŞCOALA GIMNAZIALĂ OSOI
TIPUL DE PROIECT: judeţean (aprobat în CAEJ 2018, poziţia 96 )
PERIOADA: 25 noiembrie 2017- 17 iunie 2018
COORDONATORI PROIECT: Director prof. Mădălina Enia si prof. Felicia Pintilie

ediţia a V-a
DOMENIUL ŞI TIPUL DE EDUCAŢIE ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ: educaţie pentru drepturile copiilor şi promovarea egalităţii de şanse

Instituții partenere

Asociaţia « V.Z.V.- Roodervoorde » Brugge (Belgia)

Centrul Județean de Asistență Psihopegogică, Iași

Asociaţia Europe Direct, Iaşi

Psiholog Mariana Cojocaru

Consiliul local Comarna

Poliţia Osoi

Dispensarul local Osoi

preotul parohiei Osoi

Instituții școlare participante

Şcoala Gimnazială Ţuţora

Şcoala Gimnazială Comarna

Şcoala Gimnazială Costuleni

Şcoala Gimnazială Prisăcani

Şcoala Gimnazială Tomeşti

Şcoala Profesională Holboca

Liceul Teoretic "Lascăr Rosetti" Răducăneni

Şcoala Gimnazială “George Călinescu”

Liceul Tehnologic Dumeşti

Liceul Tehnologic Vlădeni

Liceul Teoretic "Miron Costin", Iaşi

SCOP

Identificarea nevoilor cognitive şi social-umane ale copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate. Proiectul de faţă îşi propune prin acţiunile pe care le conţine să sensibilizeze elevii, adulţii, mass-media şi reprezentanţii instituţiilor partenere şi să acţioneze printr-un efort conjugat în prevenirea şi combaterea la nivel microsocial (grupurile şcolare, şcoala) şi la nivel macrosocial (comunitate) a fenomenelor sociale negative determinate de plecarea părinţilor la muncă în străinătate.

OBIECTIVE
  • să descoperim nevoile, preocupările şi pasiunile copiilor ce provin din familii mono-parentale;
  • să ajutăm copiii să se pregătească temeinic pentru orele de curs pentru a nu înregistra rămâneri în urmă la învăţătură;
  • să înfiinţăm un club al copiilor cu părinţi plecaţi în străinătate;
  • să protejăm elevii expuşi riscului de a fi exploataţi prin muncă de rude sau cei în grija cărora sunt lăsaţi;
  • să-şi dezvolte capacitatea de a comunica celorlalţi dorinţele, trăirile lor.
Înscrierea copiilor în învățământul primar 2018-2019 NOU
Informații pentru părinți transmise de către Inspectoratul Școlar Județean Iași.
DETALII