logo
ORARREVISTA ȘCOLII

De la non-formal la digital

Proiect de formare profesionala Erasmus+ KA1 (2019 - 2020)

Logo Erasmus

Educația secolului XXI pregătește elevii pentru meserii care nu există și pentru tehnologii care nu s-au inventat. Acest lucru devine posibil doar prin dezvoltarea gândirii critice și creative, prin lecții în context real și prin învățare bazată pe proiecte, profesorul fiind un partener în învățare, ghid sau mentor.

Fascinația pentru rețelele informaționale și ideea de eficiență și calitate în actul didactic adaugă entuziasm implicării în proiect. Cursurile acestea sunt o punte între ceea ce am fost și ceea ce alegem să devenim: un profesor adaptat pentru o educație a viitorului.

Scopul proiectului

– competențe digitale sporite pentru profesori în vederea utilizării TIC în procesul de învățare, pentru transferarea educației non-formale în contexte formale;
– dezvoltarea competențelor cheie și motivarea elevilor.

Modalități de implementare a proiectului

2 cursuri de formare profesională pentru 8 cadre didactice:

  • The best social media and web solution for your classroom – Florența, Italia (28.10.-01.11.2019)
  • Non-formal education at school. Methods and tools to empower students key competences, participation and learning – Milano, Italia (19.03.- 23.03.2020)

Obiective

– să participle la cursuri de formare 8 cadre didactice ale școlii în vederea îmbogățirii competențelor de utilizare a noilor tehnologii în procesul instructive-educativ în anul școlar 2019-2020;
– să utilizăm noile tehnologii informatice în proiectarea și desfășurarea a peste 35% dintre activitățile școlare și extrașcolare începând cu cu semestrul al II-lea, anul școlar 2019-2020;
– să îmbunătățim imaginea școlii în comunitate, astfel încât să scadă cu 30% numărul elevilor din comunitate care aleg o școală din mediul urban, începând cu anul școlar 2020-2021;
– să creștem cu 15% mediile elevilor la evaluările naționale, începând cu anul școlar 2019-2020.

Înscrierea copiilor în învățământul primar 2018-2019 NOU
Informații pentru părinți transmise de către Inspectoratul Școlar Județean Iași.
DETALII