logo
ORARREVISTA ȘCOLII

Plan de dezvoltare instituțională

“In limitele impuse, cu resursele existente, intr-un ritm propriu, bazati pe convingerea ca toate au un inceput, să incercăm să facem singuri ceea ce asteptăm de la altii.”

Director,
prof. M. Enia

Viziunea și misiunea școlii

Contextul socio-ecomomic şi politic al ultimilor ani este marcat de integrarea Romaniei în Uniunea Europeana, fapt care impune cu si mai multa stringentă necesitatea racordării la standardele şi cerinţele europene în domeniul educatiei.
Educaţia este perceputa astazi ca o functie vitala a societatii contemporane deoarece prin aceasta societatea isi perpetueaza existenta, transmitand din generatie in generatie tot ceea ce umanitatea a invatat despre ea insasi si despre realitate. De la scoala contemporana societatea asteapta astazi totul: sa transmita tinerilor o cunoastere aculata de-a lungul secolelor, sa-i ajute sa se adapteze la o realitate in continua transformare si sa-i pregateasca pentru un viitor imprevizibil.
Analizând cu rigurozitate rolul pe care scoala il are in mediul rural cu precadere, dorim ca implicarea activa a vietii scolii noastre in viata comunitatii locale sa insemne in acelasi timp un pas important in ceea ce insemmna integrare europeana.
Constientizand valoarea si importanta scolii in actul de instruire si educare a tinerei generatii, colectivul didactic al scolii noastre si-a organizat proiectele si programele pentru ca, an de an, idealul educational sa fie atins. In viziunea noastra actiunile si mai ales rezultatele vorbesc de la sine.

In centrul atentiei noastre se afla scolarul cu multiplele sale fatete; pentru a-l forma e necesar sa descoperim aceste fatete si sa le dezvoltam prin actiune,prin munca.Viziunea nostra insista spre diversificarea activitatilor, spre activizarea copiilor in propria formare, prin stimularea competitiei.

Traditia noastra e bogata, constituie tezaur pentru toti.Invitam copii s-o respecte, s-o transmitea mai departe, dar mai cu seama s-o imbogateasca.
Conlucram real cu factorii locali implicati in sprijinirea educatiei, le solicitam solutii, stabilim parteneriate cu acestia pentru a obtine rezultate.
Spriritul de echipa e cel care anima,puterea exemplului ne motiveaza.
Gegrafic suntem o scoala la 14 km de Iasi, orasul culturii, orarul resedinta de judet. Pornind de aici, misiunea nostra este sa demostram ca tinem pasul cu cei mari, ca nu exista doua nivele, ca intre rural si urban e semn de egalitate. Plecam de la ideea ca fiecare se poate dezvolta armonios in domeniul sau.

Prezentarea unităţii şcolare

Istoric

Satul Osoi este situate pe DN 28 ,pe dealul cu acelasi nume,la circa 15 Km de orasul Iasi.Satul face parte din comuna Comarna si este amplasat la confluienta dintre paraul Tatarca si raul Jijia.
Numele localitatii provine din oronimul romanesc care inseamna ,,dos,, ,,,loc umbros,,.Localitatea este atestata documentar in secolul XVIII(1772).
Scoala Osoi este amplasata in centrul localitatii cu acelasi nume ,pe partea dreapta a DN28 cu o incinta de 5636mp.
Asezamantul schitului calugaresc pe langa parohia Osoi, cuprindea si o mica constructie pe care cei cu puterea de decizie de atunci au transformat-o in scoala,infiintand astfel o unitate scolara si aici.Se intampla acesta acum 185 ani.Aici inatau toti copii satului iar cei care le calauzeau pasii erau un invatator si sotia acestuia.Ulterior s-au mai adaugat 2 clasa ,iar dupa 50 ani inca 2 sali de clasa.
Scoala Gimnaziala Osoi este asezata în satul resedinţă de comuna şi a avut statului şcoala coordonatoare,supervizând activitatea şcolilor din satele componente ale comunei Comarna,adica Stânca,Comarna si Curagău.
Ne mândrim ca de aici au plecat spre performanţă prof.univ.C.Cucos-mare pedagog,autor de manuale,ing.I.Parau-mare om de afaceri ,specialist in gaze naturale.
Principalii factori în ordinea implicării în actul educaţional sunt familia, şcoala, mass-media şi instituţiile extraşcolare. Dintre aceşti factori, cel care asigură o educaţie calificată, organizată şi desfăşurată în sistem instituţionalizat este ŞCOALA.
Şcoala, cea mai mare instituţie naţională, menită să instruiască şi să educe generaţii succesive, nu ne-o putem imagina fără învăţători şi profesori cu o largă deschidere culturală, fără învăţători şi profesori competenţi, stăpâniţi de harul şi pasiunea dăruirii puse-n slujba culturii şi civilizaţiei, educatori conştienţi că activitatea lor este dificilă, că rezultatele ei nu apar imediat, ci în timp, şi de aceea este nevoie de răbdare şi încredere în forţa educaţiei.
În prima jumătate a secolului al XIX-lea în toate cele trei ţări române s-au accentuat tendinţele iluministe, lupta burgheziei, în ascensiune, pentru crearea unui învăţământ naţional. In 1864, Al.I.Cuza promulgă legea de organizare a instrucţiunii publice, prin care învăţământul primar cu durata de patru ani devenea obligatoriu şi gratuit. Acum se pun bazele primelor şcoli săteşti. Progrese pe linia organizării şi a conţinutului învăţământului s-au realizat prin cele două legi ale lui Spiru Haret: “Legea învăţământului secundar şi superior”(1898) şi “ Legea învăţământului profesional”(1899).
Primele şcoli săteşti de pe teritoriul judeţului Iaşi au avut un caracter privat sau particular. Nu era vorba de şcoli organizate pe bază de programă şi planuri de învăţământ, ci de iniţitive individuale aparţinând unor ştiutori de carte cu tragere de inimă pentru luminarea celor mulţi.

Primul document care consemnează existenţa şcolii în satul Osoi este Anuarul general al Instrucţiunii Publice pe anul şcolar 1864-1865. La data de 7 martie 1865 s-a deschis Şcoala Osoi, având ca învăţător pe Vasile Tănăsache, încadrat la 17 ianuarie 1865 prin Decretul ministrului nr.4397/1865. Acesta este curând înlocuit de către învăţătorul Gardomescu. El conducea o clasa de 31 de elevi, desfăşurându-şi activitatea în condiţii pe care acesta le făcea cunoscute Inspectoratului şcolar astfel: ”Localul nu este propriu al şcolii ci închiriat de comună cu preţ de 300 lei pe an, necorespunzător, numai cu două odăi, una pentru locuinţă şi una pentru clasă, amândouă sunt foarte mici, întunecoase, neîncăpând, după regula şcolară, mai mult de 20 de copii”.

Localul pomenit în scrisoare funcţiona în casa locuitorului Băncilă, apoi în casa închiriată de la familia Zipa, pentru ca la începutul secolului XX şcoala să funcţioneze în localul de astăzi, fostă proprietate a călugărilor greci, cuprinzând patru săli de clasă. La acestea s-au mai adăugat două săli de clasă ce au fost construite în 1956. In 1973 s-a dat în folosinţă un corp nou cu trei săli de clasă, cancelarie şi sală pentru arhivă. Ca sală de clasă s-a dat şcolii şi localul fostei băi săteşti, actuala sală de sport.

In ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, la şcoala Osoi era învăţător V. Bunescu. Referitor la numărul copiilor înscrişi în clasa I în perioada 1883-1890 o statistică a timpului menţiona: în 1885-1886 – 36 de copii în 1888-1889 – 21 de copii
în 1886-1887 – 49 de copii în 1889-1890 – 42 de copii.
în 1887-1888 – 34 de copii
In primele decenii ale secolului XX au funcţionat la Şcoala Osoi învăţătorii: I.A.Toma (întemeietorul corului din Osoi), Ionel Trifan, preotul Bantaş, I. Nicolau şi Olimpia Nicolau, Gheorghe Mărgărit, Gălăţeanu Neculai. In timpul celor două războaie mondiale şi în perioada imediat următoare se aflau ca învăţători Vasile şi Ecaterina Lămăşan, Vasile şi Maria Podaru, Constantin Sârbu, Vasile Lazăr şi Gheorghe Ungureanu.
Invăţământul preşcolar a început în anul 1963, educatoare fiind Viorica Corbu, grădiniţa funcţionând într-o cameră închiriată de la gospodarul Avrămia Lazăr.
De numele Scolii Osoi se leagă şi activitatea slujitorilor ei pentru perpetuarea unor obiceiuri şi tradiţii ale satului. Viaţa artistică transmisă din generaţie în generaţie, prin manifestările populare, săteşti, este preluată la sfârşitul secolului al XIX-lea de “Corul ţărănesc din Osoi” sub conducerea învăţătorului I.A.Toma, format din 70 de persoane. Corul participă la numeroase concursuri naţionale unde este
distins cu cele mai înalte distincţii ale vremii. Corul este condus de-a lungul timpului de învăţătorul Emanuil Trifan, urmat de înv. Nicolae
Gălăţeanu şi Vasile Lămăşanu. Din 1951 corul intră sub conducerea domnului profesor Gheorghe Ghiţun, obţinând numeroase premii la concursurile regionale, dar şi naţionale, cum ar fi locul I, obţinut în anul 1974 la faza finală a concursului naţional “Cântare Patriei”. Dacă pentru perioada prezentată până acum a fost nevoie să cercetez documente de arhivă, pentru ultimii aproape 50 de ani, am făcut apel mai mult la memoria afectivă a osoienilor – părinţi şi bunici de astăzi. Cu nostalgie sunt evocate chipurile luminoase ale dascălilor, care cu har şi dragoste pentru copii şi-au dedicate vieţile pe altarul Educaţiei. Ii
amintim acum pe soţii învăţători Lazăr, Popuşoi, Moraru, Buzdugan şi Botez, înv. Lucia Budu şi Niculina Chirvase, ed. Eugenia Babiuc, profesorii Vasile Călcâi, Costăchescu Silvia, Gheorghe Scarlat,
profesorii Vasile Călcâi, Costăchescu Silvia, Gheorghe Scarlat, Gheorghe Ghiţun, Elena şi Dumitru Dăscălescu, Maria Pintilie, Aurel Gheorghiţă şi Constantin Chirvase şi mulţi, mulţi alţi Apostoli ai Şcolii Osoi. Acesta este un scurt istoric al Şcolii Osoi care a oglindit doar o frântură din viaţa şcolii, a oamenilor săi şi efortul lor depus în slujba comunităţii care, astăzi, prin glasurile şi gesturile noastre le este recunoscătoare. A trecut prin războaie, a cunoscut foametea şi bolile, comunismul a lăsat urme, iar schimbările politice devin pe zi ce trece istorie, dar Şcoala Osoi, iat-o, e astăzi mai tânără şi mai frumoasă ca niciodată, tocmai pentru că după o existenţă de 144 de ani, sufletele trăitoare în ea aduc omagiu celor care au slujit-o şi se străduiesc să păstreze vie flacăra spiritului ei.

Starea actuală

In prezent Scoala Gimnaziala Osoi este scoala cu personalitate juridica, avand in subordine, in calitate de scoala arondata Scoala Primara Stanca.
Scoala Gimnaziala Osoi isi desfasoara activitatea in 2 corpuri de cladire. Din cauza lipsei de spatiu activitatea didactica se desfasoara in 2 schimburi. Tot in incinta scolii, corpul B, functioneaza si gradinita din localitate.
Starea actuala a unitatii nu intruneste toate conditiile de desfasurare a unui proces de invatamant modern, intr-un spatiu scolar corespunzator.
Corpul A al scolii, cladirea cu cea mai mare vechime, consistent degradata, a fost inclusa inca din anul 2002 intr-un program de reconstructie al Inspectoratului Scolar Iasi. Cu toate acestea, in anul 2012 am beneficiat de includerea propriu-zisa in planul de finantare al programului MECT inceputa si abandonata de firma constructoare. Cu toate acestea, problemele cu care ne confruntam s-au agravat in ultimii ani.

Fondurile primite de la bugetul local sunt total insuficiente pentru a ne putea permite lucrari de reconstructii partiale consistente.
Din punctul nostru de vedere o prima motivatie in inceperea reconstructiei scolii ar fi accea ca in aceasta institutie isi desfasoara activitatea un numar de peste 280 elevi anual,suntem unitate scolare situata foarte aproape de municipiul Iasi,iar prin traditie scoala noastra a promovat in liceele iesene absolventi cu o buna pregatire,promovand traditia scolii nostre.
Scoala Primara Stanca isi desfasoara activitatea intr-un corp scolar modern construit in anul 2002 print-un program al Bancii Mondiale.

Baza materială

In fiecare an, si cu precadere in ultimii trei ani, s-au depus eforturi considerabile pentru ca procesul instructiv educativ sa se desfasoare in limitele acceptabilului, iar eficienta acestuia sa nu aiba de suferit. Transformarea si innoirea bazei materiale sunt imperios cerute de dorinta de adaptate a conditiilor de invatamant la unele moderne, europene.
Pentru anul scolar 2015-2016 bugetul alocat in segmentul de investitii si infrastructura este de 100 mii lei, suma insuficienta pentru efectuarea de transformari radicale.
Structura pe nivele de invatamant se prezinta astfel:

Scoala Osoi

 • prescolar-2 grupe;
 • primar -5 clase;
 • gimnazial -4 clase;
 • sala de sport (transformat vechiul atelier scolar);
 • anexe-magazie depozitat lemne;
 • grup sanitar;

Scoala Stanca

 • primar-1clasa in sistem simultan;
 • anexe –magazie lemne;
 • grup sanitar;

Baza materiala a suferit in ultimii 2 ani multiple imbunatatiri, datorate in primul rand programelor derulate de catre ISJ-Iasi dar si parteneriatelor externe si actiunilor de sponsorizare in care am fost antrenati. Evidente imbunatatiri s-au produs prin:

a. programe  derulate deISJ

 • dotare mobilier sali de gradinita-89 mil;;
 • materiale sportive-55mil;
 • material elaborator fizica-chimie-45mil;

b. programe de parteneriat extern(Belgia)

 • schimbare partiala tamplarie gradinita;
 • achizitionare jucarii;
 • construire parc de joaca;

c. sponsorizari

 • suplimentare fond carte biblioteca scolara(455 volume)
 • 2 computere ;
 • mobilier biblioteca;

Baza sportiva

Unitatea noastra scolara nu beneficiaza de o sala de sport corespunzatoare. Din anul 2006, cu eforturi care nu au afectat bugetul unitatii, am transformat vechiul atelier scolar in sala de sport. Spatiul este insufficient derularii activitatilor sportive insa am considerat adaptarea acestuia singura solutie posibila in momentul de fata.
Terenul de sport  este amenajat corespunzator avand o suprafata de 120mp.

Resurse umane

La Scoala Gimnaziala Osoi activitatea didactica  este sustinuta de un colectiv didactic alcatuit din 21 cadre didactice:

 • 2 profesori invatamant prescolar;
 • 6  profesori invatamant primar;
 • 13 profesori invatamant gimnazial;

Ponderea cadrelor titulare din ambele unitati scolare este de 87,5%,element de stabilitate care constituie un real avantaj in buna relationare si pregatire a colectivelor de elevi.

Statistic, situatia treptelor profesionale a colectivului didactic este urmatoarea:

 • gradul I- 11 cadre didactice;
 • gradul II-3 cadre didactice;
 • definitivat-3 cadre didactice;
 • debutante-3 cadre didactice;
 • studii post-universitare-2 cadre didactice;

Preocuparea pentru continua autoperfectionare se releva prin incrierea tuturor cadrelor didactice cu studii medii la diferite specializari didactice din universitati cat si prin buna implicare a acestora in cadrul cursurilor de perfectionare ale CCD.

Distributia tuturor categoriilor de personal in ceea ce priveste totalul normelor este urmatoarea:

 • norme personal didactic 16,14
 • norme personal auxiliar didactic 1,25
 • norme personal nedidactic 2.25

Resurse curriculare. Curriculum Nucleu și Curriculum la decizia școlii

Raspunzand nevoii de dezvoltare a competentelor si propunand un invatamant centrat pe obiective si nu pe continuturi, oferta noastra educationala incearca sa echilibreze cerintele generatiilor actuale de elevi prin CDS.

Prin dreptul de a lua decizii conferit scolii, CDS este de fapt emblema puterii reale a acesteea, oferind posibilitatea definirii unor trasee particulare de invatare elevilor.

Proiectarea continuturilor se face in functie de obiectivele si competentele promovate de curriculum specific fiecarei discipline.

Iata structura CDS pentru anul scolar 2015-2016:

 • clasa a V-a-In pasi de dans
 • clasa a VI-a-In pasi de dans
 • clasa a VII-a-TIC
 • clasa a VIII-a –Intelegerea textului scris

Activitatile realizate in cadrul CDS urmeaza dezvoltarea unui act nou de aptitudini si competente: comunicare, lucrul in echipa, buna relationare, autocunoastere.

Populația școlară

Populatia scolara din comunitatea noatra este in permanenta crestere.Acest lucru se datoareaza in mod special  fenomenului de mutare in localitatea noastra a numeroase familii tinere provenite de la oras, fie ca au sau nu legatura cu localitatea.Acest lucru a determinat un femomen de crestere a populatie scolare cu precadere in ultimii 4 ani.

Iata prezentarea evolutiva a situatiei:

 • An scolar 2011-2012- 278 elevi;
 • An scolar 2012-2013- 290 elevi;
 • An scolar 2013-2014- 298 elevi;
 • An scolar 2014-2015- 309 elevi;

Pentru anul scolar 2015-2016 situatia efectivelor de elevi se prezinta astfel:

 • Scoala Osoi
  • prescolar 84
  • primar   98
  • gimnazial 99
 • Scoala Stanca
  • primar   25

TOTAL: 303 elevi

Elevii unitatii noastre au beneficiat de urmatoarele programe:

 • Burse scolare
  • orfani – 14
  • naveta – 15
  • sociala – 2
 • Program ,,200 euro,, -12 beneficiari
 • Program ,,Rechizite gratuite,, -168 beneficiari

Indicatori de evaluare a performantei scolare

 • rezultate scolare
  • rezultate slabe 13%
  • rezultate bune 65%
  • rezultate foarte bune 18%
 • procent promovabilitate la examenele nationale
sesiunea 2011 2012 2013 2014 2015
Scoala Osoi 67% 64% 80% 98% 79%
Scoala Stanca
 • ponderea elevilor cu rezultate la concursuri si olimpiade scolare: 19%
 • procentul elevilor care trec la niveluri superioare de invatamant:
  • liceu :63%
  • scoala de:37%
 • Comportament social: in limite normale
 • Disciplina: bine
 • Absenteism: normal
 • Rata abandonului scolar:foarte mica
 • Probleme comportamentale:nu
 • Activitati sociale si culturale
  • Cerc literar ,,Cu gandiri si cu imagini,,(prof.F.Pintilie);
  • Cerc de dans ,,In pasi de dans,,-prof.P.Zamfirescu
  • Cerc de sah ,,Micul sahist,,-prof.S.Botez
  • Cerc de orientare turistica ,,Calatori si calatorii,,(prof.A.Stan)
  • Pareneriate la nivelul comunitatii locale-asistenta sociala , politie , dispensar uman, stomatologie biserica (instit.M.Ionita)
  • Parteneriat international ,,Osoi-Brugges,,-cerc francofon,,Le petit francophone,, si revista cercului ,,Le bavard,,
  • Parteneriate activitati extrascolare
   • Casa Memoriala ,,I.Creanga,,-Iasi prof.C.Parascan
   • Teatrul National ,,V.Alecsandri,,-prof.O.Botezatu
   • Gradina Botanica Iasi

Orientare școlară și profesională

Consilierea si orientarea scolara reprezinta o componenta a sistemului de educatie care faciliteaza integrarea socio-profesionala a viitorilor absolventi ,prin servicii de informare,consiliere si orientare.

In unitatea noastra functioneaza un department specializat care isi propune in fiecare an urmarirea cu meticulozitate a particulariltatilor colectivului de absolventi,buna informare a acestora,a colectivelor de parinti ,in vederea urmarii unui parcurs socio-profesional in concordanta cu dorintele  si  posibilitatile reale ale elevului.

Departamentul de consiliere , orientare scolara si profesionala este condus de un cadru didactic cu experienta si buna pregatire in domeniu.La propunerea acestuia am infiintate un department extins din care fac  parte:

 • reprezentantul unitatii scolare;
 • asistentul social al primariei;
 • reprezentanti ai institutiilor locale ( biserica,politie, dispensar uman);

Impreuna cu acestia in ultimii trei ani am efectuat intalniri si dezbateri pe tema orientarii scolare la care au participat elevii, parintii, cadre didactice dar si agenti economici din localitate si imprejurimi.

In urma acestor schimburi de idei in cadrul intalnirilor a reiesit faptul ca din randul fostilor absolventi ai scolii noastre s-au ridicat oameni importanti prin realizarile lor in multiple domenii, dornici sa ajute comunitatea locala si implicit cea scolara sa se dezvolte. Acesti fii ai satului pot reprezenta modele pentru viitorii absolventi sau pot deveni angajatori ai acestora.

Ne propunem in viitor implementarea unui proiect de parteneriat cu comunitatea locala prin care sa valorificam aceste avantaje.

In urma planurilor de colaborare efectuate cu fosti absolventi ai scolii noastre, astazi personalitati ale vietii publice locale, am obtinut sprijinul acestora in desfasurarea de activitati in domeniul orientarii scolare si profesionale:

 • Cucos Constantin – Universitatea ,,Al.I.Cuza,, Iasi
 • Melinte Dan – director administrativ RAJAC Iasi
 • Nane Ioan – director ,,Antibiotice Iasi,,
 • Parau Ioan – manager ,,Total Gaz,, -Iasi

Școala și comunitatea locală

La nivelul relatiei dintre scoala si comunitate unitatea noastra a dezvoltat o serie de parteneriate menite a deschide scoala spre comunitate cat si a primi comunitatea in scoala.

Partenerii locali implicate in planul de dezvoltare al scolii noastre sunt:

 • parintii elevilor (comitetele de parinti pe clasa,consiliul parintilor);
 • biserica,politia,dispensarul uman , stomatologia , biblioteca comunala;
 • serviciul de asistenta sociala al primariei;
 • agenti ecomonici,parteneri pe baza de protocol:Total Gaz-sponsorizare anuala activitati extrascolare,Pro-Agricultura si Linq-Anglia-activitati aducative si sponsorizare sarbatiri de iarna;

Relatiile existente intre scoala si comunitatea locala pot fi considerate bune. In ultimii ani am stabilit acordul cadru de parteneriat scoala-familie din perspectiva eficientizarii relatiei scoala-familie (cresterea interesului familiei pentru rezultatele scolare ale elevilor, sustinerea financiara a scolii, participarea la activitati educative). Pe fondul acestor obiectie propuse am reusit intr-o masura destul de buna sa-i implicam pe parinti in organizarea si desfasurarea de activitati educative, sa determinam sporirea numarului de parinti interesati de situatia scolara a elevilor si intr-o masura mult mai mica sa sustina prin activitati de voluntariat  unitatea scolara.

Realizarea unui parteneriat cu reprezentantii comunitatii reprezinta  un alt obiectiv al institutie noastre.In realizarea actului educational am incercat sa implicam reprezentanti   ai institutiilor din comuna: primarie, politie, dispensar uman, stomatologie, biserica…   Dorim ca prin intermediul tuturor activitatilor pe care le intreprindem (activitati didactice scolare si extrascolare, desfasurarea de activitati din cadrul parteneriatelor existente la nivelul unitatii, alte activitati pe care le derulam impreuna cu patenerii din comunitate) sa determinam  existenta unei relatii echitabile in interesul dezvoltatii unui invatamant de calitate. Ne propunem sa influientam pozitiv viziunea autoritatilor locale in legatura cu pozitia acestora fata de invatamantul local prin :

 • intalniri cu parintii si reprezentanti ai autoritatilor locale ;
 • popularizarea activitatilor desfasurate in unitatea scolara la sedintele consiliului local,prin afisaj public,prin editatea de pliante;
 • editarea revistei scolii ,,Cu gandiri si cu imagini,, ;

Analiza PEST

Politic

Politica educationala a scolii noastre este precizata de legislatia scolara la nivel national, corelata indeaproape la politicile educationale judetene.

Din pacate, atitudinea Consiului local fata de scoala nu favorizeaza indeplinirea obiectivelor. Disputele politice intre satele componente  ale comunei cat si intre consilierii locali din localitati diferite, sate componente ale comunei, isi pun amprenta asupra perceperii obiective a problemelor comunitatii scolare.

Economic

Pozitionarea geografica a localitatii Osoi,la 14 km de orasul Iasi,a determinat facilitarea migrarii fortei de munca la oras;
Activitatea de baza a locuitorilor este agricultura.
In localitate exista 7 societati comerciale, 2 societati agricole, 3 unitati prestari servicii;
Veniturile populatiei tinere sunt net superioare populatiei in varsta;

Social

Populatia localitatii a suferit schimbari in ultimii ani prin migrarea multor familii tinere de la oras la sat fapt care a determinat si sporirea populatie scolare .

Nivelul de viata din localitate este in crestere si datorita intineririi populatiei din ultimii ani cat si datorita muncii peste hotare a 14% din populatie.

Beneficiari ai programelor sociale :

 • ajutor social – 10 familii ;
 • alocatie complementara – 123 familii ;

In structura etnica a localitatii majoritara este populatia de etnie romana.
Din punct de vedere religios in localitate traiesc : 96%ortodocsi, 3%penticostali, 1% adventisti.

Tehnologic

Localitatea Osoi este asezata la 14 km se orasul resedinta de judet ,Iasi,in vecinatarea drumului national DN28. Legatura cu orasul  resedinta de judet se face prin intermediul mijloacelor de transport in comun.

In ceeea ce priveste utilitatile nu beneficiem de apa curenta, gaz metan sau sistem de canalizare.

In domeniul comunicatiilor sistemele sunt destul de avansate (telefonie, telefonie mobila, retea cablu TV, internet).

Numarul familiilor care au calculator conectat la internet este de 168.

Unitatea scolare beneficiaza de avantajete pe care le creeaza tehnologia moderna (retea de calculatoare conectate la internet, fax, telefon, videoproiector, statie de amplificare).

Proiectul de dezvoltare institutionala al scolii poate fi dus cu succes la indeplinire numai printr-o implicare activa a tuturor factorilor implicati in procesul educativ din scoala. Toti acesti factori trebuie sa devina parteneri activi ai scolii in vederea cresterii nivelului invatamantului local din toate punctele de vedere.

Analiza SWOT

Puncte tari

 • cadre didactice calificate cu o buna pregatire de specialitate,cu mare disponibilitate pentru perfectionare si autoperfectionare ;
 • relatiile interpersonale (profesor-elev, profesori-parinti,profesori-profesori,conducere-subalterni)favorizeaza crearea unui climat educational deschis,stimulativ ;
 • existenta unei bune delimitari a responsabilitatlorcadrelor,precum si o buna coordonare a acestora ;
 • activitate manageriala  bine structurata si eficienta ;
 • motivarea elevilor pentru activitatile scolare concretizata in rezultate scolare ;
 • activitati extrascolare si extracurriculare desfasurate in corelatie cu  nevoile elevilor si in parteneriat cu actori din comunitate ;
 • implicarea parintilor in viata scolii ;
 • Dotarea scolii cu mijloace audio-vizuale moderne ;
 • Atragerea de fonduri extrabugetare prin intermediul pateneriatului extern cu ,,Association des jeunes professeurs de Brugges,,
 • Existenta unei reviste pentru mediatizarea activitatilor scolii ;

Puncte slabe

 • Situatie dificila in privinta infrastructurii(Corpul A este in proiect de reconstructie);
 • Lipsa utilitatilor(apa curenta,canalizare,incalzire centrala) ;
 • Procesul de invatamant se realizeaza in doua scimburi din lipsa spatiului ;
 • Mobilier scolar depasit in proportie de 20% ;
 • Insuficienta spatiului pentru accesul tuturor copiilor de varsta prescolara la educatie ;
 • fluctuatia anuala a cadrelor didactice,suplinitori calificati ;
 • Lipsa de interes a unor elevi cat si a unor parinti pentru scoala ;

Oportunitati

 • Asigurarea conditiilor materiale in vederea desfasurarii unui process de invatamant efficient prin dezvolarea parteneriatului scoala –primarie;
 • Colectiv didactiv tanar ,cu spirit de initiative;
 • Dotarea cu calculatoare conectate la internet ;
 • Reparatii si modernizari ale spatiilor scolare (cu exceptia corpului de cladire aflat in proiect de  reconstructie) ;
 • Stabilirea de parteneriate cu alte scoli din judet si din strainatare ;

Amenintari

 • Resurse economice scazute pentru 40% di familiile elevilor nostri;
 • Dezinteresul unor parinti fata de actul educational;
 • Plecarea parintilor in stainatate(32% din elevi au cel putin un parinte plecat la munca in strainatate);
 • Cresterea numarului de elevi cu rezultate slabe la invatatura si disciplina;
 • Insuficienta fondurilor primite de la Consiliul local in vederea modernizarii infrastructurii ;
 • Intarzierea inceperii derularii proiectului de reconstructie a corpului A;

 In urma analizei SWOT la nivelul Scolii Gimnaziale,Osoi s-au desprins urmatoarele nevoi :

Scopurile (țintele strategice)

 1. Revitalizarea modurilor de organizare a invatarii si continuturilor in vederea sporirii motivatie pentru invatare prin imbinarea cunostintelor cu valoare formativa cu placerea de a invata a elevului
 2. Asigurarea unui echilibru intre activitatile didactice si cele extradidactice avand ca reper nevoile elevului
 3. Orientarea prospectiva si democratica a continuturilor astfel incat sansele de succes ale celor care invata sa sporeasca
 4. Identificarea si aplicarea tuturor modalitatilor posibile de imbunatatire a infrastructurii scolare cat si bazei materiale in vederea eficientizarii procesului didactic prin colaborarea cu toti factorii competenti
 5. Intarirea parteneriatului scoala-familie prin diversificarea modalitatilor de interactiune in vederea eliminarii esecului scolar cat si a cresterii implicarii familiei in viata comunitatii scolare
 6. Atragererea reprezentantilor comunitatii (parinti, reprezentanţi ai administratiei locale, culte, dispensar uman, politie, organizatii nonguvernamentale) in actul decizional al institutiei de invatamant

Opțiuni strategice

 1. Proiectarea,organizarea si evaluarea continuturilor intr-un scenariu didactic caracerizat prin deplasarea accentului de la asimilarea de informatii nerelevante la demersuri formative
 2. Reorientarea locului ocupat de elev in actul didactic de la obiect la subiect al acestuia si stimularea elevului in exprimarea pe deplin in concordanta cu nivelurile sale aptitudinale
 3. Pregatirea initiala si continua a cadrelor didactice prin participarea la stagii de perfectionare in domenii diverse :abilitare curriculara,curriculum nucleu, curriculum la decizia scolii, evaluare scolara etc ;
 4. Racordarea tematicii activitatilor educative extrascolare la nevoile de cunoastere si educare ale elevilor in spiritul dezvoltarii armonioase a personalitatii elevului
 5. Repartizarea echilibrata a activitatilor de invatare,intre cea scolara si cea extrascolara, astfel incat elevul sa sa fie plasat in contextele cele mai variate
 6. Asocierea interdisciplinaritatii  transdisciplinaritatii cu strategii inovatoare de organizare a continuturilor(utilizarea sistemului Ael, alte modalitati)
 7. Conceperea si aplicarea unor scheme orare corespunzatoare curriculumului nucleu cat si disciplinelor optionale care sa favorizeze valorificarea capacitatilor intelectuale si aptitudinale ale elevilor ale elevilor
 8. Adaptarea permanenta si continua a tematicii orelor de dirigentie prin introducerea unor obiective specifica care sa vizeze o buna orientare scolara si profesionala
 9. Diversificarea activitatilor extrascolare in functie de cerintele elevilor
 10. Dezvoltarea capacitatii de dialogare in relatiile elev-profesor,elev-elev,elev-parinti,profesori-parinti
 11. Promovarea si consolidarea dimensiunii europene in educatie prin participarea elevilor si profesorilor la programme de cooperare internationala
 12. Incurajarea promovarii activitatilor unitatii scolare prin intermediul parteneriatelor scolare
 13. Identificarea modalitatilor de implicare a familiei in activitatile scolii
 14. Dezvoltarea managementului la nivelul scolii si al clasei in perspective egalizarii sanselor pentru toti copiii
 15. Crearea in unitate a unui climat de securitatefizica si psihica pentru elevi, cadre didactice, parinti ;
 16. Valorificarea oportunitatilor comunitare si monitorizarea acestora ;
 17. Implicarea mai larga a comunitatii locale in rezolvarea problemelor scolii
 18. Identificarea unor surse de autofinantare si valorificarea permanenta a resurselor existente in vederea imbunatatirii infrastructurii si bazei materiale a scolii (sponsorizari, donatii, activitati prestari servicii, utilizarea loturilor scolare)
 19. Armonizarea proiectarii dezvoltarii scolare prin buna canalizare a responsabilitatilor cadrelor didactice in vederea atingerii tintelor strategice propuse.

Rezultate așteptate

 1. Şcoala să asigure tuturor educabililor condiţii optime de pregătire, şanse egale, dezvoltării personale
 2. Pregătirea teoretică a elevilor în perspectiva integrării în învăţământul liceal şi profesional
 3. Creşterea interesului elevilor pentru continuarea studiilor de-a lungul întregii vieţi
 4. Formarea unei atitudini pozitive şi responsabile a elevilor faţă de acţiunile personale cu impact
  asupra mediului social şi dezvoltarea competenţelor socio- culturale, care permit integrarea în
  diverse grupuri sociale
 5. Dotarea cu echipamente şi alte surse materiale disponibile şcolii şi după finalizarea proiectului
 6. Dezvoltarea de structuri de comunicare, relaţionare şi parteneriate sociale şi stabile

Impactul dezvoltării acestui proiect va fi asupra imaginii şcolii şi importanţei ei sociale de promotor al parteneriatului educaţional.

Anexe

Planul de dezvoltare curriculum

planul-de-dezvoltare-curriculum

Resurse umane

resurse-umane

Resurse materiale şi fizice

resurse-materiale-si-fizice

Relaţii comunitare

relatii-comunitare
Înscrierea copiilor în învățământul primar 2018-2019 NOU
Informații pentru părinți transmise de către Inspectoratul Școlar Județean Iași.
DETALII