logo
ORARREVISTA ȘCOLII

Frânturi din istoria Școlii Gimnaziale Osoi

Iată un scurt istoric al Şcolii Osoi care oglindeşte doar o frântură din viaţa şcolii, a oamenilor săi şi efortul lor depus în slujba comunităţii care, astăzi, prin glasurile şi gesturile noastre le este recunoscătoare. A trecut prin războaie, a cunoscut foametea şi bolile, comunismul a lăsat urme, iar schimbările politice devin pe zi ce trece istorie, dar Şcoala Osoi, iat-o, e astăzi mai tânără şi mai frumoasă ca niciodată, tocmai pentru că după o existenţă de peste 150 de ani, sufletele trăitoare în ea aduc omagiu celor care au slujit-o şi se străduiesc să păstreze vie flacăra spiritului ei.

Vechea scoala Osoi
Vechea scoala Osoi
Placuta inaugurare scoala
Placuta inaugurare scoala
2017, se inaugurează nouă clădire
Noua scoala Osoi
Noua scoala Osoi
1865, deschiderea Școlii Osoi

Primul document care consemnează existenţa şcolii în satul Osoi este Anuarul general al Instrucţiunii Publice pe anul şcolar 1864-1865. La data de 7 martie 1865 s-a deschis Şcoala Osoi, având ca învăţător pe Vasile Tănăsache, încadrat la 17 ianuarie 1865 prin Decretul ministrului nr.4397/1865. Acesta este curând înlocuit de către învăţătorul Gardomescu. El conducea o clasa de 31 de elevi, desfăşurându-şi activitatea în condiţii pe care acesta le făcea cunoscute Inspectoratului şcolar astfel:

”Localul nu este propriu al şcolii ci închiriat de comună cu preţ de 300 lei pe an, necorespunzător, numai cu două odăi, una pentru locuinţă şi una pentru clasă, amândouă sunt foarte mici, întunecoase, neîncăpând, după regula şcolară, mai mult de 20 de copii”.

1900, mutarea în localul de astăzi

Localul pomenit în scrisoare funcţiona în casa locuitorului Băncilă, apoi în casa închiriată de la familia Zipa, pentru ca la începutul secolului XX şcoala să funcţioneze în localul de astăzi, fostă proprietate a călugărilor greci, cuprinzând patru săli de clasă.

1956, construirea a încă 2 săli de clasă

La cele 4 săli de clasă deja existente s-au mai adăugat două săli de clasă

1963, începe învăţământul preşcolar

Grădiniţa a început să funcţioneze într-o cameră închiriată de la gospodarul Avrămia Lazăr, educatoare fiind Viorica Corbu.

1973, s-a dat în folosinţă un corp nou

S-a dat în folosinţă un corp nou cu trei săli de clasă, cancelarie şi sală pentru arhivă. Ca sală de clasă s-a dat şcolii şi localul fostei băi săteşti, actuala sală de sport.

 • copii înscrişi în clasa I
 • Învățători
1865, casa locuitorului Băncilă

”Localul nu este propriu al şcolii ci închiriat de comună cu preţ de 300 lei pe an, necorespunzător, numai cu două odăi, una pentru locuinţă şi una pentru clasă, amândouă sunt foarte mici, întunecoase, neîncăpând, după regula şcolară, mai mult de 20 de copii”

învăţătorul Gardomescu

Fostă proprietate a călugărilor greci

La începutul secolului XX şcoala a început să funcţioneze în localul de astăzi, fostă proprietate a călugărilor greci, cuprinzând patru săli de clasă.

Casă închiriată de la familia Zipa

La sfârșitul secolului al XIX-lea școală a funcționat într-o casă închiriată de la familia Zipa.

Corp nou de clădire plus localul fostei băi săteşti

În 1956 s-au construit două săli de clasă iar în 1973 s-a dat în folosinţă un corp nou cu trei săli de clasă, cancelarie şi sală pentru arhivă. Ca sală de clasă s-a dat şcolii şi localul fostei băi săteşti, actuala sală de sport.

De numele Școlii Osoi se leagă şi activitatea slujitorilor ei pentru perpetuarea unor obiceiuri şi tradiţii ale satului. Viaţa artistică transmisă din generaţie în generaţie, prin manifestările populare, săteşti, este preluată la sfârşitul secolului al XIX-lea de “Corul ţărănesc din Osoi” sub conducerea învăţătorului I.A.Toma, format din 70 de persoane.

Corul participă la numeroase concursuri naţionale unde este distins cu cele mai înalte distincţii ale vremii. Corul este condus de-a lungul timpului de învăţătorul Emanuil Trifan, urmat de înv. Nicolae Gălăţeanu şi Vasile Lămăşanu. Din 1951 corul intră sub conducerea domnului profesor Gheorghe Ghiţun, obţinând numeroase premii la concursurile regionale, dar şi naţionale, cum ar fi locul I, obţinut în anul 1974 la faza finală a concursului naţional “Cântare Patriei”.

 • învăţător Vasile Tănăsache
 • învăţător Gardomescu
 • învăţător V. Bunescu
 • învăţător I.A.Toma (întemeietorul corului din Osoi)
 • învăţător Ionel Trifan
 • preotul Bantaş
 • învăţător I. Nicolau
 • învăţătoare Olimpia Nicolau
 • învăţător Gheorghe Mărgărit
 • învăţător Vasile Lămăşan
 • învăţătoare Ecaterina Lămăşan
 • învăţător Vasile Podaru
 • învăţătoare Maria Podaru
 • învăţător Constantin Sârbu
 • învăţător Vasile Lazăr
 • învăţător Gheorghe Ungureanu
 • învăţător Gălăţeanu Neculai
 • educatoare Viorica Corbu
 • învăţător Emanuil Trifan
 • învăţător Nicolae  Gălăţeanu
 • învăţător Vasile Lămăşanu
 • profesor Gheorghe Ghiţun
 • soţii învăţători Lazăr
 • soţii învăţători Popuşoi
 • soţii învăţători Moraru
 • soţii învăţători Buzdugan
 • soţii învăţători Botez
 • învăţătoare Lucia Budu
 • învăţătoare Niculina Chirvase
 • educatoare Eugenia Babiuc
 • profesor Vasile Călcâi
 • profesor Costăchescu Silvia
 • profesor Gheorghe Scarlat
 • profesor Vasile Călcâi
 • profesor Costăchescu Silvia
 • profesor Gheorghe Scarlat
 • profesor Gheorghe Ghiţun
 • profesor Elena Dăscălescu
 • profesor Dumitru Dăscălescu
 • profesor Maria Pintilie
 • profesor Aurel Gheorghiţă
 • profesor Constantin Chirvase
Înscrierea copiilor în învățământul primar 2018-2019 NOU
Informații pentru părinți transmise de către Inspectoratul Școlar Județean Iași.
DETALII